+47 73 51 48 00 office@this.no

EMPLOYMENT

Job Opportunities

Det er ledig en 60% stilling (med mulighet for utvidelse) som Business Manager innen økonomi, HR og markedsføring, fra 01.02.2022. Stillingen inngår i skolens lederteam.

Trondheim international school har et etablert og godt samarbeid med Trondheim kommune, Statsforvalteren, Abelia/NHO og de andre friskolene i kommunen.

Styret arbeider tett sammen med administrasjonen for å realisere korte og langsiktige mål i skolens strategi. Et sentralt mål er å ivareta etterspørselen av flere IB-plasser i regionen.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for 
  • økonomi og kvalitetssikring av regnskaps- og rapporteringsprosesser, herunder årsbudsjett og månedlig økonomirapportering
  • oppfølging av tilskudds- og refusjonsordninger
  • kostnadsberegning av tiltak knyttet til skolens leieforhold
  • oppdateringer til offentlige registre som Brønnøysundregisteret og Stiftelsesregisteret, innsending av årsmeldinger, inkl. Årsregnskap
 • Fungere som styresekretær
 • Saksbehandling og systemarbeid relatert til 
  • kontrakter, permisjoner og fratredelser
  • lønn, forsikring og pensjonsspørsmål
  • personvern og interne GDPR-rutiner
  • risikovurdering
 • Bistå avdelingsledere i personaladministrative spørsmål og oppfølging av sykefravær
 • Håndtere løpende henvendelser fra ansatte
 • Systematisk utvikling av organisasjonen Trondheim International School
 • Bistå skolens ledelse som strategisk sparringspartner
 • Bistå i forhold til markedsføringsoppgaver, kundekommunikasjon og kampanjer
Kvalifikasjoner
 • Bachelornivå (økonomi, HR, personalledelse,  arbeidsrett)
 • Solid kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR, HMS og Personvern/GDPR
 • Gode IT-kunnskaper, god systemfortsåelse og tallforståelse
 • Erfaring innen ledelse
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Du er en robust lagbygger som evner å engasjere, motivere og inspirere
 • Du er strukturert, nøyaktig og løsningsorientert
 • Du jobber godt selvstendig og i team
 • Du bidrar til profesjonsfellesskapet og et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Vi tilbyr
 • Høy grad av mulighet til å påvirke skolens utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø og en arbeidsplass å være stolt av 
 • Et mangfoldig, internasjonalt og raust skolefellesskap
 • Et engasjert og dedikert personale
 • Faglig utvikling
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Pensjonsavtale i DnB

Kontaktperson: Agneta Amundsson (office@this.no)

Søknadsfrist snarest.

Qualifications

Applicants with qualifications and authorisations from abroad must apply for recognition to NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education). 

THIS

  Festningsgata 2, 7014 Trondheim NORWAY

 +47 934 55 852
 +47 73 51 48 00
  office@this.no
 
Organisation number : 886847262
 

OPENING HOURS

Office: 08:00 - 15:00
SFO    : 07:30 - 08:20
13:30 - 16:3O

SOCIAL MEDIA