+47 73 51 48 00 office@this.no

Holiday offers for children and young people from 1st – 10th grade!

Bli med på Sommer i Trondheim – ferietilbud for barn og unge fra 1. – 10. trinn!

This summer, the municipality invites all children and young people from 1st to 10th grade to holiday activities. There will be various activities throughout the summer and throughout the city. All activities are free to attend. 
From 6 May, you can start signing up for various activities such as SommerVoll, Sommer i Sentrum, Science Camp, dog school for children, various arts and crafts activities, gaming activity, parkour, balance arts and new circus, music and theatre activities, chocolate workshop, dance and sports activities etc.
You can find the program with information about the activities, and about how to sign up, on the website www.trondheim.kommune.no/sommeritrondheim 
The program will be filled with new and exciting activities every week until the summer holidays, so stay tuned! 

_    _    _

I sommer inviterer kommunen alle barn og unge fra 1. – 10. trinn til ferieaktiviteter.

Det blir ulike aktiviteter gjennom hele sommeren og i hele byen. Alle aktiviteter er gratis å delta på.

Allerede fra 6. mai  kan du begynne å melde deg på ulike aktiviteter som SommerVoll, Sommer i Sentrum, Science Camp, hundeskole for barn, diverse kunst- og håndverksaktiviteter, gamingaktivitet, parkour, balansekunst og nysirkus, musikk og teateraktiviteter, sjokoladeverksted, dans og idrettsaktiviteter m.m.

Du finner programmet med informasjon om aktivitetene, og om hvordan du kan melde deg på, på nettsiden www.trondheim.kommune.no/sommeritrondheim

Programmet vil fylles på med nye og spennende aktiviteter hver uke frem mot sommerferien, så følg med!